Đất Khu Công Nghiệp 150 ha – đã hoàn thiện hạ tầng 90%

Liên hệ

Đất khu công nghiệp 150ha đã hoàn thiện hạ tầng 90%, đã nộp tiền thuê đất 100%.

Liên hệ: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TÂN UYÊN
Điện Thoại: 0907.333.303