Bán 30 ha Đất SKC – Đất Sản Xuất Kinh Doanh

Liên hệ

Bán 30ha đất SKC ( đất sản xuất kinh doanh )

Phù hợp tất cả các ngành nghề.

Giá 390k/1m2 ( ba trăm chín mươi ngàn, một mét vuông )

Phone : 0968118168