Bình Dương Đề Nghị Công Nhận Thị Xã Thuận An Và Dĩ An Là Đô Thị Loại 3

Mới đây, ông Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, chủ trì cuộc họp về đề án đề nghị công nhận thị xã Thuận An và Dĩ An là đô thị loại III, trực thuộc tỉnh.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Thành Tài, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương, đã trình bày tóm tắt đánh giá về đề án đề nghị công nhận thị xã Thuận An và thị xã Dĩ An là đô thị loại III, trực thuộc tỉnh.

Theo đó, việc công nhận thị xã Thuận An và Dĩ An là đô thị loại III, trực thuộc tỉnh là cần thiết, tạo động lực quan trọng để phát triển nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư, từng bước góp phần đạt mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Bình Dương.

Bình Dương đề nghị công nhận thị xã Thuận An và Dĩ An là đô thị loại III

 

Cơ bản thị xã Thuận An đã đạt tiêu chí đô thị loại III.

 

Với kết quả đánh giá về tình hình phát triển đô thị của thị xã Thuận An và Dĩ An theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị, tổng số điểm phân loại thì thị xã Thuận An và Dĩ An đủ điều kiện để được xem xét công nhận đô thị loại III, trực thuộc tỉnh Bình Dương. Một số tiêu chuẩn của các tiêu chí chưa đạt hoặc đã đạt nhưng vẫn còn thấp sẽ tiếp tục phấn đấu, tập trung đầu tư nâng cao tỉ lệ trong quá trình nâng cấp đô thị.

Qua ý kiến tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Nam cơ bản thống nhất với đánh giá các tiêu chí đô thị của thị xã Thuận An và Dĩ An. Bí thư lưu ý các địa phương xem xét lại các tiêu chuẩn để tiếp tục nâng cao tỉ lệ các tiêu chuẩn; tập trung phát triển các khu sinh hoạt cộng đồng như khu vực cây xanh, thể dục thể thao, sinh hoạt cộng đồng; tiếp tục chỉnh trang đô thị

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.